پیشتازان بهترین مدرسه ایران

در طی تلاش های مستمر تمامی همکاران عزیز توانستیم افتخارات زیادی کسب کنیم . بکار گیری ابزاری های جدید و بروز و هم چنین استفاده از جدید ترین متد های آموزشی را میتوان از خوصوصیات اصلی پیشتازان در نظر گرفت