الهام صمیمی جو (عضو هيئت مديره و نمايده موسسين دبستان دخترانه شعبه همت شرق)

نام و نام خانوادگی : الهام صمیمی جو
میزان تحصیلات : لیسانس مدیریت
سال تولد: 1354-تهران
مسئولیت: عضو هيئت مديره و نمايده موسسين دبستان دخترانه شعبه همت شرق

سابقه شغلی:
از سال 72 تا 77 مربی کامپیوتر آموزشگاه هوش مصنوعی
از سال 77 تا 83 مدیر داخلی آموزشگاه کامپیوتر هوش آفرین
از 83 تا 90 مدیر آموزشگاه کامپیوتر هوش آفرین
از فروردین 91 تا کنون مسئول امور مالی و رضایت سنجی مشتریان شعبه همت شرق

 

گل سرخ، گل سرخ است و خار،خار! نه خار بد است نه گل سرخ خوب،اگر انسان از روی زمین محو شود،گلهای سرخ آنجا خواهند بود،خارها آنجا خواهند بود، اما دیگر کسی نیست که بگوید گلهای سرخ خوبند و خار بد. این ما هستیم که این ارزشها را خلق می‌کنیم.
باید بدانیم که رفتارما،نتیجه توانایی ما نیست بلکه حاصل روحیه ما در زمان معین است. مانیازمند هدفیم نه بخاطر آنچه برایمان به ارمغان می‌آورد بلکه بخاطر آنچه برایمان انجام می‌دهد. و ما باید بدانیم آینه اتومبیل برای این نیست که رو به عقب رانندگی کنیم، باید از گذشته درس بیاموزیم، نه اینکه در گذشته زندگی کنیم و باید بدانیم مردمان شجاع فرصت می‌آفرینند، و ترسوها و ضعیف‌ها منتظر فرصت می‌نشینند.