ارزش ها

\r\n

موسسه پیشتازان بعنوان مرکزی پیشرو در تربیت نسل آینده مهمترین ارزش‌های خود را بشرح ذیل تبیین می‌نماید\r\n۱. رعایت حقوق کودکان و دانش آموزان پیشتازانی در همه زمینه‌ها\r\n۲. ایجاد امنیت و جو مثبت برای بانوان در مجموعه (پرسنل و مادران)\r\n۳. توجه به شایسته سالاری\r\n۴. ارتقا کیفیت در خدمات و محصولات آموزشی\r\n۵. خلاقیت و نوآوری در کار\r\n۶. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن\r\n۷.کار تیمی\r\n۸. رضایت مشتری و تعامل موثر با مشتری

\r\n