ارزش ها

موسسه پیشتازان بعنوان مرکزی پیشرو در تربیت نسل آینده مهمترین ارزش‌های خود را بشرح ذیل تبیین می‌نماید
۱. رعایت حقوق کودکان و دانش آموزان پیشتازانی در همه زمینه‌ها
۲. ایجاد امنیت و جو مثبت برای بانوان در مجموعه (پرسنل و مادران)
۳. توجه به شایسته سالاری
۴. ارتقا کیفیت در خدمات و محصولات آموزشی
۵. خلاقیت و نوآوری در کار
۶. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
۷.کار تیمی
۸. رضایت مشتری و تعامل موثر با مشتری