تماس با ما

  فرم تماس

  واحد مشاوره و ثبت نام

  تلفن مستقیم ( ساعات پاسخگویی ۸ تا ۱۶) 26326909-021

  واحد پشتیبانی

  سایت و سامانه ( ساعات پاسخگویی ۸ تا ۱۶) 91010485-021

  پست الکترونیکی

  info@pcischool.com