شعب تهران

پیشتازان کامپیوتر ایران

تهرانپارس (واحد مرکز) - ابتدایی - پسرانه

اطلاعات بیشتر

پیشتازان کامپیوتر ایران

هروی - ابتدایی - دخترانه

مشاهده سایت مدرسه

پیشتازان کامپیوتر ایران

همت شرق - ابتدایی - پسرانه

مشاهده سایت مدرسه

پیشتازان کامپیوتر ایران

هروی - متوسطه اول - دخترانه

مشاهده سایت مدرسه

پیشتازان کامپیوتر ایران

همت شرق - متوسطه اول - پسرانه

مشاهده سایت مدرسه

نمایندگی های شهرستان

پیشتازان کامپیوتر ایران

آمل - ابتدایی - پسرانه

مشاهده سایت مدرسه

پیشتازان کامپیوتر ایران

آمل - ابتدایی - دخترانه

مشاهده سایت مدرسه

پیشتازان کامپیوتر ایران

ساری - ابتدایی - دخترانه

مشاهده سایت مدرسه

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما (ساعت تماس 8 تا 16)
اینستاگرام
در خواست استخدام
پیش ثبت نام