مأموریت - MISSION

موسسه پیشتازان مدارس هوشمند مأموریت خود را احداث و تبدیل مدارس سنتی به مدرسه شاد و آموزش آسان قرار میدهد که در این راستا این موسسه در جهت گسترش و ارتقاء خدمات آموزشی تولید و انتشار کتب- نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر ICT در حوزه آموزشهای رسمی آموزش و پرورش گامی موثر بر می‌دارد.

این سازمان بعنوان یکی از مؤسسات آموزشی- فرهنگی پیشرو در امور انفورماتیک و IT قلمرو فعالیت خود را تمامی شهرستانهای ایران و همکاری با سایر کشورها ترسیم می نماید.

مدیریت دانش محور، ارتباط مسـتقیم با مراکز آموزشی مدرن و پیشرفته بین المللی و تلاش برای ارائه فعالیت های متناسب با هزاره سوم در جهت ایجاد علاقه و روی آوری دانش آموزان به تحصیلات کاربردی که در نهایت منجر به کارآفرینی و اشتغال مؤثر در جامعه گردد، وجه تمایز این مؤسسه می باشد.

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما (ساعت تماس 8 تا 16)
اینستاگرام
در خواست استخدام
پیش ثبت نام