معرفی پیشتازان کامپیوتر ایران

گواهینامه ها و افتخارات ملی و بین المللی

اطلاعات بیشتر

چشم انداز

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

اطلاعات بیشتر

موسس و ایده پرداز

اطلاعات بیشتر

ماموریت

اطلاعات بیشتر

باور های بنیادی

اطلاعات بیشتر

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما (ساعت تماس 8 تا 16)
اینستاگرام
در خواست استخدام
پیش ثبت نام