چشم انداز (VISION)

پیشتازان مدارس هوشمند به عنوان مؤسسه ای متمایز در امر آموزشهای رسمی کشور در ایران به روزی می اندیشد که طرز فکر ،نگرش و  محصولاتش بعنوان یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت در تمامی مدارس کشور نهادینه و جاری شود.

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما (ساعت تماس 8 تا 16)
اینستاگرام
در خواست استخدام
پیش ثبت نام