افتخارت پیشتازان کامپیوتر ایران

برترین مرکز آموزشی

انتخاب پیشتازان کامپیوتر ایران به عنوان مرکز آموزشی برتر در سال ۱۳۸۷

مدرسه برتر آموزشی

مدیربرتر

انتخاب مهندس سلطانی به عنوان مدیر برتر آموزشی در سال ۱۳۸۷

مدیر برتر آموزشی

کارآفرین برتر استان تهران

انتخاب مهندس پیمان سلطانی به عنوان کارآفرین برتر استان تهران در سال ۱۳۸۷

کارآفرین برتر استان تهران

کارآفرین برتر کشور

انتخاب مهندس پیمان سلطانی به عنوان کارآفرین برتر کشور در سال ۱۳۸۸

کارآفرین برتر کشور

مدال طلا ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

کسب مدال طلا ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ توسط مهندس پیمان سلطانی به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره

مدال طلا ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

برترین مرکز آموزش جشنواره کودک الکترونیک

انتخاب پیشتازان کامپیوتر ایران به عنوان برترین مرکز آموزشی کشور در جشنواره کودک الکترونیک سال ۱۳۸۷

برترین مرکز آموزش جشنواره کودک الکترونیک

جام زرین از جشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

کسب جام زرین ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ توسط مهندس پیمان سلطانی به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره

جام زرین از جشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

دیپلم افتخار ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

کسب دیپلم افتخار ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ توسط مهندس پیمان سلطانی به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره

دیپلم افتخار ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

مدیر برتر کشور

انتخاب مهندس پیمان سلطانی به عنوان یکی از ۱۰۰ مدیر برتر کشور در سال ۱۳۹۰

مدیر برتر کشور

تندیس بلورین اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی

کسب تندیس بلورین در اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی کشور توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران در سال ۱۳۹۱

تندیس بلورین اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی

لوح سپاس اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی

کسب لوح سپاس در اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی کشور توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران در سال ۱۳۹۱

لوح سپاس اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی

برگزیده جشنواره ستاره های فناوری

انتخاب مهدس پیمان سلطانی به عنوان ستاره نوآوری دومین جشنواره فناوری ۱۳۸۹

برگزیده جشنواره ستاره های فناوری

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 9001

کسب گواهینامه های استاندارد ایزو Iso 9001 : 2008 تضمین مدیریت کیفیت ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 9001 : 2008

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 10015

کسب گواهینامه های استاندارد ایزو Iso 10015 : 1999 مدیریت سیستم آموزشی ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 10015 : 1999

گواهی نامه بین المللی ارزش برند

دریافت گواهی نامه بین المللی ارزش برند ISO: 10668 توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

گواهی نامه بین المللی ارزش برند ISO: 10668

جایزه و نشان بین المللی اعتماد مشتریان

کسب جایزه و نشان بین المللی اعتماد مشتریان TBA ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

جایزه و نشان بین المللی اعتماد مشتریان

جایزه ملی برند محبوب مشتریان

کسب جایزه ملی برند محبوب مشتریان PCB ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

جایزه ملی برند محبوب مشتریان

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 10002

کسب گواهینامه های استاندارد ایزو Iso 10002 : 2004 مدیریت تامین رضایت مشتری، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 10002 : 2004

جایزه و نشان ملی نوآوری در مدیریت

کسب جایزه و نشان ملی نوآوری در مدیریت ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

جایزه و نشان ملی نوآوری در مدیریت