افتخارت پیشتازان کامپیوتر ایران

مدرسه برتر آموزشی

انتخاب پیشتازان کامپیوتر ایران به عنوان مرکز آموزشی برتر در سال ۱۳۸۷

برترین مرکز آموزش جشنواره کودک الکترونیک

انتخاب پیشتازان کامپیوتر ایران به عنوان برترین مرکز آموزشی کشور در جشنواره کودک الکترونیک سال ۱۳۸۷

کارآفرین برتر کشور

انتخاب مهندس پیمان سلطانی به عنوان کارآفرین برتر کشور در سال ۱۳۸۸

جام زرین از جشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

کسب جام زرین ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ توسط مهندس پیمان سلطانی به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره

برگزیده جشنواره ستاره های فناوری

انتخاب مهدس پیمان سلطانی به عنوان ستاره نوآوری دومین جشنواره فناوری ۱۳۸۹

تندیس بلورین اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی

کسب تندیس بلورین در اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی کشور توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران در سال ۱۳۹۱

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 9001 : 2008

کسب گواهینامه های استاندارد ایزو Iso 9001 : 2008 تضمین مدیریت کیفیت ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 10002 : 2004

کسب گواهینامه های استاندارد ایزو Iso 10002 : 2004 مدیریت تامین رضایت مشتری، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

جایزه و نشان بین المللی اعتماد مشتریان

کسب جایزه و نشان بین المللی اعتماد مشتریان TBA ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

جایزه و نشان ملی نوآوری در مدیریت

کسب جایزه و نشان ملی نوآوری در مدیریت ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

مدیر برتر آموزشی

انتخاب مهندس سلطانی به عنوان مدیر برتر آموزشی در سال ۱۳۸۷

کارآفرین برتر استان تهران

انتخاب مهندس پیمان سلطانی به عنوان کارآفرین برتر استان تهران در سال ۱۳۸۷

مدال طلا ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

کسب مدال طلا ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ توسط مهندس پیمان سلطانی به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره

دیپلم افتخار ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اروپا

کسب دیپلم افتخار ازجشنواره ابتکارات و ابداعات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ توسط مهندس پیمان سلطانی به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره

مدیر برتر کشور

انتخاب مهندس پیمان سلطانی به عنوان یکی از ۱۰۰ مدیر برتر کشور در سال ۱۳۹۰

لوح سپاس اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی

کسب لوح سپاس در اجلاس توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی کشور توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران در سال ۱۳۹۱

گواهینامه استاندارد ایزو Iso 10015 : 1999

کسب گواهینامه های استاندارد ایزو Iso 10015 : 1999 مدیریت سیستم آموزشی ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

گواهی نامه بین المللی ارزش برند ISO: 10668

دریافت گواهی نامه بین المللی ارزش برند ISO: 10668 توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

جایزه ملی برند محبوب مشتریان

کسب جایزه ملی برند محبوب مشتریان PCB ، توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما (ساعت تماس 8 تا 16)
اینستاگرام
در خواست استخدام
پیش ثبت نام