جلسه ارائه توانمندیهای کیف الکترونیکی دانش آموزی در محضر جناب آقای دیمه ور معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۳ مدیران پروژه کیف الکترونیک آقایان مهندس پیمان سلطانی ، مسعود امین دین و علیرضا ارزانلو به دعوت جناب آقای دکتر یزدان پناه مدیرعامل محترم سازمان صنایع آموزشی به تشریح قابلیتهای کیف الکترونیکی دانش آموزی پرداختند.
در این جلسه که با حضور جناب آقای دیمه ور معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای شکوهی مدیرکل دفتر ابتدایی و جناب آقای نخعی مشاورمعاون محترم ابتدایی همراه بود .پس از تشریح قابلیتهای موجود در این تبلتها جناب آقای دیمه ور خواستار اجرای برنامه های ویژه ای برای معلمین به جهت مشارکت آنها در تولید محتوا و همچنین استفاده نسخه های دیجتالی مجموعه کتب آموزش و پرورش و همچنین امکان استفاده از نسخه های الکترونیکی مجموعه کتابهای سازمان پژوهش برای تکمیل کتب کتابخانه الکترونیکی در این تبلتها شدند و نیز امکان استفاده از قابلیتهای کارت هوشمند به عنوان کارت سلامت دانش آموزی توضیحاتی را متذکر شدند.

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما (ساعت تماس 8 تا 16)
اینستاگرام
در خواست استخدام
پیش ثبت نام