مراسم تجلیل از مدارس هوشمند شهر تهران با حضور موسس مدارس هوشمند پیشتازان

سومین تجلیل از مدارس حائز رتبه در حوزه هوشمند سازی در روز یکشنبه ۹۴/۱۰/۲۰در تالار فرهنگ با حضور مدیران و موسسین مدارس برتر شهر تهران برگزار گردیدمجری این همایش اداره کل آموزش و پرورش تهران بوده که با جدیت و پشتکار معاونت متوسطه اداره کل آقای حسینی و کارشناس مسئوول دفتر هوشمند سازی سرکارخانم پیرایش برگزار میگردید.در ابتدا آقای سید محمود حسینی گزارشی از ارزشیابی و جایگاه هوشمندسازی مدارس تهران ارائه نمودند.  ایشان با اشاره به بالاترین سند فسلفی و اعتقادی مدارس هوشمند که استفاده از فناوریهای همراه (M-Education) در امر تعلیم و تربیت می باشد عنوان نمودند ذائقه یادگیری کودکان امروز با ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی تغییر یافته و دغدغه اصلی آن است که آیا کودکان چند رسانه ای امروزی را می توان در فضای سنتی دیروز آموزش داد . نظریه های جدید یادگیری بر یادگیری مشارکتی ما تاکید بر ترویج روحیه حل مساله و خلق دانش تاکید دارند و با این دغدغه اصلی است  که مدارس سنتی تا چه میزان ظرفیت بکارگیری این نظریه ها را دارند.
وی با تغییر رویکرد تعریف از معلم به مربی و مشاور ، فرآیند آموزش مشارکتی را بعنوان یکی از ارکان اصلی و مهم برشمرده و فرمودند مربی با   استفاده از فناوری مانند تبلت یادگیری مشارکتی و ارزشیابی مستمر را براحتی میتواند اجرا نماید.
از دیگر وظایف مهم آموزش و پرورش در توسعه مدارس هوشمند ، تلاش در آماده سازی کارگروهی و مشارکتی در شبکه های مختلف اجتماعی است این نوع شبکه ها که در حال ساختارسازی جهان آینده می باشد .
تلاش در ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خلاقیت دانش آموزان در یک فضای پژوهش محور
تلاش در توسعه خودآگاهی دانش آموزان  در مدارس
تلاش در تربیت دانش آموزان نسل دیجیتال
زمینه مطلوب ما رسیدن به فرضیه آموزش مستمر یا مدرسه بدون تعطیلی می باشد .
سخنران بعدی آقای دکتر علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران بودند که مهمترین نکته را در مدارس آینده و جهان فردا پدیده ای بنام اینترنت اشیاء نام بردند I.O.T(Internet of Things) .
ایشان یاددآوری نمودند که از سالهای  آینده فناوری ها با راههای مختلف ، اختلاطی در تجربه آمورشی بوجود می آورد دانش آموزان دانش و آموزش خود را از راههای مختلفی بدست می آورند .معلمین با کلاسهایی با تجهیزات و فناوریهای جدید آموزشی مواجه می شوند بسیاری از پدیده های آموزشی از طریق OTT صورت می پذیرد تعریف کارآفرینی در دنیای امروز به مشاغل دانش بنیان تغییر نام داده اند و مدارس امروز باید افراد متناسب با نیازهای مشاغل آینده تربیت نماید .
جناب آقای چاربند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران سخنران نهایی بودند که فرمودند آغاز این فعالیت در اواخر دهه ۷۰ بود و اکنون بعد از ۱۵ سال می توانیم عملکرد مثبت هوشمند سازی را مستند نمود.
ما باید بخاطر داشته باشیم که آموزش و پرورش حوزه عملکردش تعلیم و تربیت است و استفاده از فناوریها حتما می بایست در خدمت این ۲ نکته باشد.
نسلی که امروز با آن کار می کنیم و درصدد تربیت آن می باشیم افرادی می باشند که با این فناوری ها کار می کنند . رویکرد اصلی ما برای استفاده از این فناوریها در محیط یاددهی و یادگیری ایجاد مصونیت در دانش آموزان می باشد .الان بحث تبلت دانش آموزی بسیار جدی مطرح شده و شورای راهبری هوشمند سازی درصدد رای زنی و صحبت با دانشگاههای مطرح کشور می باشد چون آموزش و پرورش ایران صرفاً درصد الگوبرداری از یک فناوری نمی باشد . 
مهمترین نکته بدلیل بحث تعاملی بودن فناوری های مدرسه هوشمند حفظ ارزشهای اخلاقی، تربیتی، اعتقادی، نسلی می باشد که مسوولیت تربیت آنرا عهده دار می باشیم. آموزش و پرورش رویکرد سلبی  و محدودی از فناوری ندارد بلکه رویکرد ایجابی و مصونیتی دارد . پدیده های رسانه های پدیده هایی نیستند که از طریق محدودیت در مقابل آن سد و دفاع ایجاد کنیم بلکه بیشتر باید بر روی موج آن سوار شد و با نگاه علمی دیدگاههای خود را پیاده سازیم. ما در حوزه هوشمند سازی تاکنون بعد علمی را در نظر داشتیم اما اکنون باید بیشتر ابعاد علمی ،فرهنگی و اجتماعی را مدنظر داشت مربیان و معاونین پرورشی و تربیتی کار کنند و آنرا گسترش دهند عملکرد مربیان در حوزه پرورشی هنوز مشابه قبل است و هیچ تغییری نکرده بچه ها در فضای مجازی با دنیای فراتر از دنیای مدرسه مواجه هستند و اگر مربیان تربیتی روشهای مناسبی را اتخاذ نکنند فردا دیر است و به بچه های این نسل ضربه مهلکی از لحاظ اعتقادی و اخلاقی وارد می شود البته نگاه اقتصادی و تربیت دانش آموز مقتصد هم باید مورد توجه خاص و ویژه قرار گیرد. آقای چاربند با اشاره به اینکه تنها مدارسی میتوانند از لفظ هوشمند در تابلوی مدارس و تبلیغات شان بهره ببرند که در rank رتبه بندی اداره کل آموزش و پرورش قرار گرفته باشند درغیر اینصورت متخلف شناخته میشوند.
در خاتمه از زحمات و تلاش مدارس هوشمند که در ۴ دسته هوشمند برتر – هوشمند میانی – هوشمند ابتدایی و مدارس نیمه هوشمند با ارائه تندیس و گواهینامه  تقدیر بعمل آمد . که خوشبختانه هر ۴ مدرسه پیشتازان با بالاترین رتبه هوشمندی موفق به کسب تندیس و گواهینامه اعتباری شدند که این موفقیت را به جامعه پیشتازان تبریک و تهنیت میگوییم.

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما (ساعت تماس 8 تا 16)
اینستاگرام
در خواست استخدام
پیش ثبت نام